Privacy Statement

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Kwekerij Jan-Arie Bot worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Kwekerij Jan-Arie Bot houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website kwekerijbot.nl van Kwekerij Jan-Arie Bot of gebruik maakt van de diensten van Kwekerij Jan-Arie Bot, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Kwekerij Jan-Arie Bot te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Kwekerij Jan-Arie Bot aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Kwekerij Jan-Arie Bot. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
  • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
  • Informatie van externe bronnen.

Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social mediasite als u verbinding maakt met onze diensten via een social mediasite.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

Kwekerij Jan-Arie Bot
Graafdijk Oost 20
2973 XB Molenaarsgraaf
info@kwekerijbot.nl

zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden

Kwekerij Jan-Arie Bot gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Als u een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
  • U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Kwekerij Jan-Arie Bot.
  • Het inloggen op afgeschermde gedeeltes van onze sites mogelijk te maken.
  • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Kwekerij Jan-Arie Bot indien u daar prijs op stelt.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Kwekerij Jan-Arie Bot kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of schriftelijk melden bij:

Kwekerij Jan-Arie Bot
Graafdijk Oost 20
2973 XB Molenaarsgraaf
info@kwekerijbot.nl

zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot Kwekerij Jan-Arie Bot behoren.

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Kwekerij Jan-Arie Bot op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Kwekerij Jan-Arie Bot zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Kwekerij Jan-Arie Bot maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Verder maken onze website gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons of via

Kwekerij Jan-Arie Bot
Graafdijk Oost 20
2973 XB Molenaarsgraaf
info@kwekerijbot.nl

Gebruik van cookies

De website van Kwekerij Jan-Arie Bot maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookie-gegevens zijn voor ons niet herleidbaar naar een persoon.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer:
1. Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. (Lees eerst punt 2!)
2. Als u niet alles wilt verwijderen, zorg dan dat alleen Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox:
1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
2. Onder Details kan je Cookies aanvinken. U kunt ook aangeven hoe oud cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome:
1. Klik op de 3 liggende streepjes rechtsbovenin. Klik op Instellingen > klik op Geavanceerde instellingen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen.
2. Vink in ieder geval Cookies en andere sitegegevens verwijderen aan. U kunt ook aangeven uit welke periode de te verwijderen cookies moeten zijn.

Deze informatie over cookies is een momentopname. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan worden die via een artikel op onze website bekendgemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Kwekerij Jan-Arie Bot
Graafdijk Oost 20
2973 XB Molenaarsgraaf
info@kwekerijbot.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kwekerij Jan-Arie Bot zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Kwekerij Jan-Arie Bot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van juni 2021.